Select Page

Priėmimo į VVG tvarka

Vadovaujantis Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės įstatais, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Asociacijos tikslams ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Norėdamas tapti Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės nariu Fizinis asmuo pateikia:

  1. Fizinio asmens prašymą Vilkaviškio krašto VVG tarybai priimti į Vilkaviškio krašto VVG narius;
  2.  Asmens gyvenamosios vietos deklaraciją arba dokumento, patvirtinančio fizinio asmens ekonominę veiklą, vykdomą Vilkaviškio krašto VVG įgyvendinamos strategijos teritorijoje, dokumento kopiją.
Juridiniai asmenys pateikia:
  1. Juridinio asmens prašymą Vilkaviškio krašto VVG tarybai  priimti į Vilkaviškio krašto VVG narius;
  2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
  3. Juridinio asmens valdymo organo posėdžio, kuriame nutarta stoti į Vilkaviškio krašto  VVG ir deleguoti atstovaujantį asmenį dalyvauti Asociacijos veikloje, protokolo išrašą.

Prašymas svarstomas artimiausiame Tarybos posėdyje ir per 2 savaites informuojama apie priimtą sprendimą. Prašymas patenkinamas paprasta dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Patenkinus fizinio ar juridinio asmens prašymą priimti jį į Asociacijos narius, jis susimoka stojamąjį nario mokestį.

Vilkaviškio krašto VVG visuotinio susirinkimo metu (2016 01 26 protokolas Nr.1) nustatytas stojamasis 15,00 Eur įnašas ir 15,00 Eur metinis nario mokestis.

Rekvizitai nario mokesčiams sumokėti:

Gavėjas – Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė
Įmonės kodas – 185674382
a. s. LT 414010040800122671

 

Skip to content