Select Page

VVG nariai

 Į Vilkaviškio krašto VVG yra įstoję 75 nariai: 61 Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus atstovų, 13 verslo sektoriaus atstovų ir 1 valdžios sektoriaus atstovas. VVG nariai pagal seniūnijas:

 • Bartninkų seniūnija – 6 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Gižų seniūnija – 2 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Gražiškių seniūnija – 1 NVO atstovas, 1 verslo atstovas;
 • Keturvalakių seniūnija – 5 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Kybartų seniūnija – 8  NVO atstovai, 1 verslo atstovas
 • Klausučių seniūnija – 7 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Pajevonio seniūnija – 3 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Pilviškių seniūnija – 7 NVO atstovai 1 verslo atstovas;
 • Šeimenos seniūnija – 14 NVO atsotvų, 2 verslo atstovai;
 • Virbalio seniūnija – 2 NVO atstovų, 1 verslo atstovas;
 • Vištyčio seniūnija – 2 NVO atstovai, 2 verslo atstovas;
 • Vilkaviškio seniūnija – 4 NVO ir  1 valdžios sektoriaus atstovas

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininkė – Lina Kružinauskienė.


 

VVG NARIŲ SĄRAŠAS 2023 m.

 

Eil.

Nr.

Narys

Atstovaujantis asmuo, pareigos

Atstovaujamas sektorius

Kontaktai

Telefono numeris, elektroninis paštas

BARTNINKŲ SENIŪNIJA

1. Bartninkų bendruomenė „Aista“ Pirmininkas Valdas Šuliauskas

NVO

8 61042071

[email protected]

2. Geisteriškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Vilma Čėsnienė

NVO

8 61584184

[email protected]

3. Lakštučių kaimo bendruomenė Pirmininkė Asta Ivanauskienė

NVO

868583119

[email protected]

4. Pašeimenių kaimo bendruomenė Pirmininkas Alius Saukaitis

NVO

869988995

[email protected]

5. Piliakalnių kaimo bendruomenė Pirmininkė Reda Adomavičienė

NVO

861473494

[email protected]

6. Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenė Pirmininkas Vaidas Theisen

NVO

860242410

David7heart@gmail.com

7. UAB „Astiva“ Direktorė Asta Ivanauskienė

Verslo sektorius

868583119

[email protected]

GIŽŲ SENIŪNIJA

8. Gižų kaimo bendruomenė Pirmininkė Virginija Svirupskienė

NVO

865640446

[email protected]

9. Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ Pirmininkas Deividas Jankys

NVO

862513712

[email protected]

10. UAB „Hidrotechnika“ Direktorius Darius Gudeliauskas

Verslo sektorius

869955441

[email protected]

GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA

11. Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė Pirmininkė Sigutė Žemaitienė

NVO

863780607

[email protected]

12. Ūkininkė Reda Stanevičienė

Verslo sektorius

Kontaktai neskelbiami

KETURVALAKIŲ SENIŪNIJA

13. Antupių bendruomenė Pirmininkė Rasa Augulevičienė

NVO

867605871

[email protected]

14. Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė Pirmininkė Lolita Stankienė

NVO

865924556

[email protected]

15. Karklinių kaimo bendruomenė Pirmininkė Jolita Tekorienė

NVO

861045318

[email protected]

16. Keturvalakių bendruomenė Pirmininkas Arvydas Kuršvietis

NVO

861250081

[email protected]

17. Patilčių kaimo bendruomenė Pirmininkė Edita Šilaikienė

NVO

867002257

e.silaikiene@gmail.com

18. UAB „Sūduvos kalva“ Direktorė Asta Venskaitytė

Verslo sektorius

860236068

[email protected]

KYBARTŲ SENIŪNIJA

19. Gudkaimio kaimo bendruomenė Pirmininkas Ramūnas Žemaitis

NVO

868740375

[email protected]

20. Keturkaimio kaimo bendruomenė Pirmininkė Asta Šarkauskienė

NVO

862949600

[email protected]

21. Kybeikių kaimo bendruomenė Pirmininkas Darius Račkaukas

NVO

868775441

[email protected]

22. Matlaukio kaimo bendruomenė Pirmininkė Daiva Dubauskienė

NVO

862040930

[email protected]

23. Šiaudiniškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Irena Senkuvienė

NVO

865851895

[email protected]

24. Šūklių kaimo bendruomenė Pirmininkas Vytautas Lekešius

NVO

 868215851

[email protected]

25. Vilkupių kaimo bendruomenė Pirmininkas Linas Aidukonis

NVO

861640847

[email protected]

26. Kybartų bendruomenė Pirmininkė Rūta Skeltienė

NVO

865990490

[email protected]

27. Ūkininkas Andrius Vaičaitis Verslo sektorius kontaktai neskelbiami

KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA

28. Daržininkų kaimo bendruomenė Pirmininkė  Gita Piliutienė

NVO

860463225

gita.piliutiene@gmail.com

29. Didvyžių socialinės globos namai Įgaliotas asmuo Renata Mališkienė NVO

834253260

info@dgsn.lt

30. Klausučių kaimo bendruomenė Pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas

NVO

863141129

[email protected]

31. Slabadų bendruomenė Pirmininkė Virginija Kerutienė

NVO

861619265

[email protected]

32. Sūdavos kaimo bendruomenė Pirmininkė Rita Brazaitienė

NVO

861675763

[email protected]

33. Sūdaviečių etnokultūros asociacija Pirmininkė Liuda Mikelaitienė

NVO

860098070

[email protected]

34. Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė Pirmininkė Jolita Vainauskienė

NVO

863817932

[email protected]

35. UAB „Gintvila“ Direktorė Giedrė Kriščiūnienė

Verslo sektorius

867165995

[email protected]

PAJEVONIO SENIŪNIJA

36. Kaimo bendruomenė „Zanyla“ Pirmininkė Nijolė Mikuckienė

NVO

865243450

[email protected]

37. Karalkrėslio kaimo bendruomenė Pirmininkė Rasa Bulvičienė

NVO

861614058

[email protected]

38. Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“ Pirmininkė Danutė Želvienė

NVO

861027382

[email protected]

39. Laimos Lukoševičienės IĮ „Krupas“ Savininkė Laima Lukoševičienė

Verslo sektorius

868892414

[email protected]

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA

40. Alksnėnų kaimo bendruomenė Pirmininkas Ramutis Skrinskas

NVO

860320118

[email protected]

41. Bebrininkų kaimo bendruomenė Pirmininkė Roma Čižauskienė

NVO

861151380

[email protected]

42. Jurgelių kaimo bendruomenė Pirmininkė Žaneta Skučienė NVO

863017440

[email protected]

43. Paežerių kaimo bendruomenė Pirmininkė Vida Kilnienė

NVO

869934213

[email protected]

44. Pilviškių miestelio bendruomenė Pirmininkė Loreta Bieliukienė

NVO

861046301

[email protected]

45. Ramoniškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Neringa Budrevičienė

NVO

865273696

[email protected]

      46. Opšrūtų kaimo bendruomenė Pirmininkė Jolanta Šneiderienė NVO

867335986

[email protected] 

47. Ūkininkė Neringa Budrevičienė

Verslo sektorius

Kontaktai  neskelbiami

ŠEIMENOS SENIŪNIJA

48. Alvito kaimo bendruomenė Pirmininkas Rimvydas Palubinskas

NVO

869975240

[email protected]

49. Čyčkų kaimo bendruomenė Pirmininkė Vaida Ližaitienė

NVO

861832561

[email protected]

50. Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė Pirmininkė Lina Bakaitienė

NVO

861211987

[email protected]

51. Gudelių bendruomenė Pirmininkė Daiva Bliūdžiuvienė

NVO

861619270

[email protected]

52. Karalių kaimo bendruomenė Pirmininkė  Laima Gustainienė

NVO

865814470

[email protected]

53. Kisiniškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Rita Daukienė

NVO

869973034

[email protected]

54. Klampučių kaimo bendruomenė Pirmininkas Karolis Bereika

NVO

865945493

[email protected]

55. Mažųjų Būdežerių bendruomenė Pirmininkė Lina Verbylienė

NVO

634 80120

[email protected]

56. Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ Pirmininkė Laura Kupčinskienė

NVO

865556963

[email protected]

57. Patunkiškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Rasa Roveršteinienė

NVO

861157029

[email protected]

58. Pūstapėdžių kaimo bendruomenė Pirmininkė Lijana Jančauskienė

NVO

8 656 51602

[email protected]

59. Serdokų kaimo bendruomenė Pirmininkė Dalytė Marčinskienė

NVO

861137841

[email protected]

60. Stirniškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Rima Valaitienė

NVO

861301879

[email protected]

61. Viešoji įstaiga Alvito Šv. Kazimiero namai Įgaliotas asmuo Ugnė Balandienė NVO

868604085

[email protected]

62. Arvydo Šlivinsko veterinarinė įmonė Savininkas Arvydas Šlivinskas

Verslo sektorius

868211489

[email protected]

63.. MB „Audeva” Vadovas Audrius Meseckas Verslo sektorius 869046320 [email protected]

VIRBALIO SENIŪNIJA

64. Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ Pirmininkė Irena Balanevičienė

NVO

868510563

[email protected]

65. Bendruomenė „Virbalio vartai“ Pirmininkas Stanislovas Lopeta

NVO

861149622

[email protected]

66. Irenos Balanevičienės IĮ Savininkė Irena Balanevičienė

Verslo sektorius

868510563

[email protected]

VIŠTYČIO SENIŪNIJA

67. Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė Pirmininkė Vilma Menčinskienė

NVO

861584567

[email protected]

68. Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto kaimo bendruomenė Pirmininkas Vytas Klimauskas

NVO

867958497

[email protected]

69. Vilmos Menčinskienė IĮ Savininkė Vilma Menčinskienė

Verslo sektorius

861584567

[email protected]

70. Ūkininkė Onutė Kartavičienė

Verslo sektorius

Kontaktai neskelbiami

VILKAVIŠKIO SENIŪNIJA

71. Vilkaviškio rajono savivaldybė Meras Algirdas Neiberka

Valdžios sektorius

834260 062

[email protected]

72. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga Pirmininkė Lina Kružinauskienė

NVO

861575907

[email protected]

73. Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjunga Pirmininkas Arvydas Šlivinskas NVO

868211489

pustapedž[email protected]

74. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga Pirmininkė  Vita Zmitrevičienė NVO

865218033

[email protected]

75. „Aušriečių asociacija“ Valdybos pirmininkė Neringa Bartelienė

NVO

868723365

 [email protected]

Skip to content