Select Page

Korupcijos prevencijos priemonės

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

Informaciją apie Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės darbuotojų, valdymo organų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, viešųjų ir privačių interesų konfliktus, drausminius nusižengimus ar kitus teisės pažeidimus, prašome pranešti šiais būdais:

  • telefonu 8 615 75907 Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininkei Linai Kružinauskienei;
  • palikdami pranešimą Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupėje darbo metu, adresu J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis (33 kab);
  • elektroniniu paštu – [email protected];
  • paštu atsiųsdami pranešimą Vilkaviškio krašto vietos veiklos gupės pirmininkei Linai Kružinauskienei adresu J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis;
  • anonimiškai.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:

  • raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius;
  • visą parą veikiančiu „Karštosios linijos” telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);
  • elektroniniu paštu [email protected],
  • svetainėje www.stt.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Skip to content