Select Page

Partnerių paieška Airijoje

2011 m. gruodžio 11–14 dienomis Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės 4 darbuotojai Lina Kružinauskienė, Daiva Riklienė, Jurga Grigaliūnaitė ir Sigita Kasparaitienė lankėsi Airijoje. Visos vietos veiklos grupės, kurios turi patvirtintas strategijas, gali rengti tarptautinius bendradarbiavimo projektus, finansuojamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Projektai įgyvendinamii dviem etapais, pirmas etapas –  ikiprojektinė veikla, skirta partnerių paieškai, antras etapas – projekto įgyvendinimas. Bendrasis tikslas – įgyvendinti LEADER metodą skatinant bendradarbiavimą kaimo plėtros srityje; specialusis tikslas – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje.

Nuvykus į Dubliną, mus sutiko ir visos kelionės metu lydėjo duonos kepėjai „Dublin duona“ savininkai Angelė Roveršteinienė ir Vladimir Yemets. Unit L6, Ballymount Industrial Estate, Dublin 12, Airija.

Pirmą vizito dieną mums suorganizavo pažintinę kelionę po Airiją. Aplankėme žaliuosius Airijos kalnus, aplankėme netoli Dublino esantį Wicklow kalnų nacionalinį parką. Grožėjomės kalnų viršūnėse esančiais ežerais, trykštančiais kalnų upeliais. Airijoje plačiai išvystyta netradicinė žemės ūkio veikla – avių auginimas. Tik privažiavus arčiau paaiškėja, kad tai pusiau laukinės avys, laisvai besiganančios kalvų platybėse. Bet visos avys turi savininkus, kurie skirtingomis žymomis pasižymi savo gyvulius išleisdami į kalnus, o surinkdami pagal tas žymas jas atpažįsta. Nusileidę nuo kalnų, pasukome link Glendalough arba Glen of two Lakes (Liet. Siauras dviejų ežerų slėnis). Tai turistų mėgstama vieta netoli Dublino. Gledalough buvo žinomas kaip keltų-krikščionių vienuolynas, gyvavęs nuo VI amžiaus iki 1398 metų. Šis vienuolynas buvo atstatytas šventojo Kevino, kurį rytais galima pamatyti ramiai vaikštantį po vienuolyno teritoriją. Senovinė architektūra, tiksliau griuvėsiai, senos kapinės. Kapinėse yra išlikęs storas, didelis, keltiškas kryžius. Jei jį apkabini ir rankos susieina, noras kurį sugalvojai tikrai išsipildys! Išlikęs apvalus gynybinis bokštas, kurio sienų storis tikrai ne mažiau kaip 1 m. savo išvaizda primena, kad jau tuo laiku gyvenantys žmonės buvo išradingi. Gamta aplinkui tiesiog fantastiška, teka sraunus upelis. Pasivaikščioję po kapines nusileidome nuo kalnų prie jūros. Patys Dublino gyventojai patvirtino kad šioje vietoje tai gana retas reginys, bet mums pasisekė, atviroje jūroje matėme du plaukiojančius, retsykiais linksmai pašokančius į viršų delfinus. Pasigrožėjus kalnais, jūra, gamta pavakarieniauti nuvykome į smuklę, kuri pasižymi jūros gėrybių patiekalais. Nakvynes užsisakėme Dublino senamiestyje esančiame viešbutyje „Central Hotel“ esančiame Exchequer Street, Dublin, Ireland.

Kitą dieną aplankėme duonos ir pyrago kepėjus „Dublino duona“. Ne tik lietuviai, gyvenantys ir dirbantys Airijoje, pamėgo šiuos gaminius, bet ir airiai. Gaminius užsako įvairioms šventėms, renginiams. Savininkė vedžiojo po cechą, kuriame ruošiama tešla, formuojami gaminiai, dedami į pusiau automatinę kepimo krosnį, pakuojami ir paruošiami išvežiojimui. Džiugu, kad šioje kepykloje sukurtos net 8 darbo vietos ir dirba visi lietuviai.

Kadangi Airijos Leader metodas pristatomas kaip gerosios praktikos modelis, vienu iš galimų partnerių buvo pasirinkta Kilkenny Leader grupė. 8 Patricks Court, Patricks Street, Kilkenny, Ireland.

Nuvykome į Kilkenny susitikti su Kilkenny LEADER partnerystė grupe. Mus priėmė administratorė Siobhan Mehigan. Kilkenny LEADER partnerystės (KLP) buvo suformuota 2008 m. kaip organizacija, kuri atstovautų bendrijoms, veikiančiomis kaimo plėtros srityje, priimant vyriausybės sprendimus. Apskritai įkūrus Kilkenny LEADER partnerystę, esančios bendrijos buvo sujungtos į vieną bendrą organizaciją. Kilkenis, Barrow Nore Suir kaimo plėtros (BNS), Castlecomer rajono Bendrijos plėtros tinklas (cdcd), Kilkenny Bendrijos veiksmų tinklas (KCAN) sujungtos į vieną integruotą KLP. KLP vykdo veiklą per LEADER programas. Programa Airijoje apima keturias priemones, tai inovatyvių verslo rūšių plėtra, atsinaujinanti energija, kaimo turizmo plėtra, pagalba per bendrijas socialiai remtiniems asmenims, šeimoms. Aptarėme galimo bendradarbiavimo galimybes. Airijos atstovė teigė, kad juos taip pat domina turizmo plėtros sektorius, kurio vystymui bendradarbiaujant galėtų pasitarnauti ir Vilkaviškio krašto VVG, kviečiant turistus atvykti į abi šalis. Galėtume bendradarbiauti įgyvendinant projektus atsinaujinančios energijos srityje. Taip pat jie daug dirba rengdami edukacines programas, susijusias su kulinariniu paveldu, tradiciniais patiekalais. Viena iš tarptautinio bendradarbiavimo idėjų galėtų būti mugės, degustacijos, renginiai, kurių metu abi šalys supažindintų su savo kultūra, tradiciniais renginiais, kulinariniu paveldu, tradiciniais patiekalais. Pasirašytas ketinimų bendradarbiauti protokolas.

Na, o trečią dieną susitikome su Airijos lietuvių bendruomene bei lankėmės Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje. Trys dobilo lapeliai – geltonas, žalias ir raudonas – pasaulio lietuvių yra atpažįstami kaip Airijos lietuvių bendruomenės simbolis. Per keletą metų nuo saujelės po visą šalį išsibarsčiusių entuziastų bendruomenė išaugo į gausią ir stiprią organizaciją. Airijos lietuvių bendruomenė labai jauna, bet vieninga, stipri ir lygiavertė naujosios išeivijos organizacija, jungianti į lietuvišką veiklą kiekvieną, kam rūpi lietuviškos kultūros išlaikymas, skleidimas ir puoselėjimas, teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimas. Mus priėmė pats direktorius Arūnas Teišerskis. Labai esame dėkingi Arūnui ir Angelei, kurių dėka mums skyrė laiko pats Lietuvos Respublikos ambasados Dubline ambasadorius J.E. Vidmantas Purlys. Susipažinęs su mūsų organizacija, vizito tikslais, ambasadorius pasiūlė savo pagalbą ieškant partnerių Airijoje, supažindino su lietuvių bendruomenėmis, jų vykdoma veikla. Vizito pabaigoje tarp Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės ir Airijos lietuvių bendruomenės pasirašytas susitarimas tolimesniam bendradarbiavimui.

Projekto administratorė Daiva Riklienė

Skip to content