Select Page

Partnerių paieška Lenkijoje

2011 m. sausio 20–22 dienomis, Lochow rūmuose, Lenkijoje www.palaclochow.pl vyko antroji Mazovijos konferencija, į kurią susirinko atstovai iš įvairių vietos veiklos grupių. Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai iš Ukrainos, iš Latvijos, iš Ispanijos, iš Portugalijos, iš Suomijos, iš Lietuvos ir, žinoma, iš įvairių Lenkijoje veikiančių VVG.

Konferenciją atidarė ir sveikinimo kalbą tarė Mazovijos regiono valdybos narė Janina Orzelowska, kuri pasidžiaugė, jog būtent pas juos vyksta tokia konferencija, pasidžiaugė pasiektais rezultatais, nuveiktais darbais ir ateities planais.

Su Europos kaimo vietovių plėtra – grėsmėmis ir galimybėmis, siekiant išvengti Europos ekonomikos krizės, supažindino Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos, kaimo plėtros departamento direktorius Michal Marciniak.

Apie tarptautinio bendradarbiavimo principus, įgyvendinant Leader metodą 2007–2013 metais, kalbėjo Lietuvos žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė. Iš Lietuvos konferencijoje taip pat dalyvavo Vilniaus VVG finansininkė Irena Sakson, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės administratorė Daiva Riklienė, koordinatorius Valdas Riklius.

Apie priemones Europos kaimo plėtrai finansuoti po 2013 metų, apie „Leader“ metodo ateitį ir VVG egzistavimo perspektyvas, apie dokumentaciją, apie taisyklių pakeitimus ES dokumentaciją kalbėjo Europos Leader asociacijos kaimo plėtrai prezidentas Suomis Petri Rinne. Papasakojo apie ELARD grupę, kuri reprezentuoja daugiau kaip 890 vietos veiklos grupių per nacionalinius ir regioninius savanorystės tinklus Belgijoje, Čekijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Škotijoje. Asociacijos tikslai yra parodyti savo narių poreikius ir interesus kitoms institucijoms, kitiems nariams ar organizacijoms, skatinti dirbti kartu, o kartu dirbant būtų sukurta schema, per kurią būtų galima įtakoti Europos politiką kaimo vystymosi reikaluose. Partnerystė – labai svarbus instrumentas rengiant ir įgyvendinant įvairias kaimo plėtros programas. Pranešėjas įvardijo pagrindinius Leader principus, kurie visi labai svarbūs ir į kuriuos reikia atsižvelgti: iš apačios į viršų, požiūrio formavimas, vietos bendradarbiavimas, įvairių sektorių integracija, tinklai, naujovės, tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, decentralizuotas valdymas ir finansavimas, ataskaitų rengimas auditui.

Apie situaciją Lenkijoje papasakojo Mazovijos Leader grupės viceprezidentas Jaroslaw Supera.

Apie vietos administracijos veiklas, skatinančias kaimo ekonomiką, kalbėjo Lenkijos ES fondų koordinavimo departamento, Lublino regiono skyriaus direktorius Edmundas Boženski, taip pat žemės ūkio ir modernizavimo departamento, Mazovijos regiono skyriaus direktorius Radoslaw Rybicki. Pristatė įgyvendintus projektus, kurie susiję su tradiciniais amatais, kultūros paveldu, tradiciniais lenkiškais patiekalais, liaudiškomis dainomis ir kitais.

Apie Leader veiklą, bendradarbiavimo galimybes Portugalijoje kalbėjo Luis Chaves. Leader programa Portugalijoje veikia nuo 1991 m. ir yra susikūrusios 53 asociacijos. Portugalai ieško būdų, galimybių, ieško naujų idėjų, kaip panaudoti programos lėšas. Daug dėmesio skiriama planavimo ir žemės valdymo, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimui, klausimų, susijusių su aplinkos ir klimato kaita, sprendimui. Planuoja naujų projektų rengimą sveikatos, ugdymo, transporto, kultūros, užimtumo srityje. www.minhaterra.pt

Apie Leader programą Ispanijoje kalbėjo Juan Manuel. Juan papasakojo, jog Ispanai bando atkurti arabų kultūrą, rengia turistinius projektus, atkuria autentiškus kaimus. Ispanai daug bendradarbiauja su universitetais, ieško papildomo finansavimo, propaguoja naujas universitetų sukurtas technologijas. Leader grupės užsiima tautinio paveldo produkto sertifikavimu. Kadangi Ispanija – kalnuoti regionai, kuria naujas veiklos sritis, kurias galima būtų pritaikyti kalnuose. Orientuojasi į ekologiškos produkcijos auginimą. www.cederserraniaderonda.com

Parneriai iš Ukrainos, Lvovo atvyko į konferenciją, pasiruošę bendradarbiauti turizmo, kultūros plėtros klausimais. Norėtų įrengti etnografinį kaimą, kuriame atvykę turistai galėtų pamatyti, kaip atrodė lietuviška pirkia, latviška pirkia, ukrainietiška pirkia ir t.t. Taip pat ukrainiečius domina bendri kultūriniai renginiai, jaunimo ar vaikų vasaros stovyklos, kito pobūdžio vizitai.

Po konferencijos organizatoriai visus konferencijos dalyvius pakvietė į dvaro rūmus pabendravimui grupelėse, šventinei vakarienei, muzikinei programai.

Sausio 22 d. vyko darbas grupėse, bendradarbiavimo idėjų ir kontaktų mainai, visiems dalyviams buvo išdalinti pažymėjimai.

Tai puiki galimybė užmegzti bendradarbiavimo ryšius, rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus susijusius su amatais, kultūra, turizmu.

Projekto administratorė Daiva Riklienė

Skip to content