Select Page

Skirta parama Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės stragijai „Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija”

Lap 7, 2023 | Naujienos, Projektai

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-696  „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra sąrašo patvirtinimo“,  Vilkaviškio krašto vietos plėtros strategijai Nr. 20VS-PV-23-1-01833-PR001 „Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija “ įgyvendinimui  skyrė 1 776 062,00 Eur (vieno milijono septynių šimtų septyniasdešimt šešių tūkstančių šešiasdešimt dviejų eurų ir 00 ct.) dydžio paramą su 100 proc. paramos intensyvumu.

Iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 1 509 652,70 Eur (vieno milijono penki šimtai devynių tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt dviejų eurų ir 70 ct ), t. y. 85 proc. paramos sumos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 266 409,30 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių keturi šimtai devynių   eurų ir 30 ct), t. y. 15 proc. paramos sumos. Iki 355 213,00 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų trylikos eurų), t. y. 20 proc. VPS įgyvendinimo išlaidų, skirta VPS įgyvendinimo administravimo ir VVG bendradarbiavimo projektų išlaidoms finansuoti, iš jų: EŽŪFKP lėšos – iki 301 931,05 (trys šimtai vieno tūkstančio devyni šimtai trisdešimt vieno euro ir 05 ct), t. y. 85 proc. visų tinkamų VPS administravimui skirtų lėšų; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos –53 281,95 Eur (penkiasdešimt trijų tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt vieno euro ir 95 ct), t. y. 15 proc. visų tinkamų VPS administravimui skirtų lėšų.

 

Skip to content