Select Page

Apie sąjungą

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga buvo įsteigta 2003 m. spalio 18 d.  Sąjungos misija – atstovauti kaimo bendruomenių interesus vietos valdžios institucijose, organizuoti mokymus bendruomenių nariams, skatinti kaimo žmonių aktyvumą. Sąjunga vienija 56 kaimo bendruomenes.

Sąjungos veiklos tikslai yra šie:

 • vienyti Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenes.
 • rūpintis Vilkaviškio rajono kaimų gyventojų gerove;
 • telkti Vilkaviškio rajono bendruomenes svarbiausių kaimo plėtros uždavinių sprendimui;
 • skatinti domėjimąsi Vilkaviškio krašto istorija, kultūros paveldu, amatais;
 • plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį;
 • teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
 • rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms;
 • ginti narių teises ir interesus valstybės valdymo institucijose;
 • skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, stiprinti jų organizuotumą, ugdyti bendruomeniškumą.

Sąjungos veiklos sritis: socialinė, aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai

Juridinio asmens kodas – 185674382

Adresas: J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis.

Tel. 8 61 5 7 5907

El. paštas: [email protected]

 

SAJUNGOS VALDYMO ORGANAI:

 1. Visuotinis narių susirinkimas
 2. Kolegialus sąjungos valdymo organas – taryba
 3. Vienasmenis sąjungos valdymo organas – pirmininkas.

 

PIRMININKAS

Sąjungos pirmininkė – Lina Kružinauskienė

Sąjungos pirmininką 4 metų laikotarpiui renka susirinkimas. Sąjungos pirmininkas atstovauja valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius sąjungos vardu, organizuoja susirinkimo ir tarybos sprendimų vykdymą, parengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti finansinių metų sąjungos veiklos ataskaitą, teikia kitą informaciją. Tvarko narių sąrašą, sušaukia susirinkimą, skelbia viešą informaciją, pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui.

Kontaktai:          

Telefonas:  8 615 75907

El. paštas:  [email protected]

 

TARYBA

Sąjungos taryba yra kolegialus sąjungos valdymo organas. Taryba renkama 4 metų laikotarpiui. Taryba vykdo sprendimus, tvirtina tarybos veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius, svarsto narystės sąjungoje klausimus, rengia sąjungos planus ir kitus dokumentus susijusius su sąjungos veikla, vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja sąjungos įstatams.

 

Tarybos pirmininkas – Rimvydas Palubinskas  

Kontaktai:

Telefonas: 8 699 75240

El.paštas: [email protected]

 

 1. Rimvydas Palubinskas, Šeimenos seniūnija

Tel. Nr. 86997524, el.p. [email protected]

 

 1. Alius Saukaitis, Bartninkų seniūnija

Tel. Nr. 869988995, el. p. [email protected]

 

 1. Rasa Bulvičienė, Pajevonio seniūnija

Tel. Nr.861614058, el. p. [email protected]

 

 1. Ramūnas Žemaitis, Kybartų seniūnija

Tel. Nr. 868740375, el. p. [email protected]

 

 1. Rita Brazaitienė, Klausučių seniūnija

Tel. Nr. 861675763,el. p. [email protected]

 

 1. Stanislovas Lopeta, Virbalio seniūnija

Tel. Nr. 861149622, el. p. [email protected]

 

 1. Jolita Tekorienė, Keturvalakių seniūnija

Tel. Nr. 861045318, el.p. [email protected]

 

 1. Virginija Svirupskienė, Gižų seniūnija

Tel. Nr. 865640446, el. p.  gizubendruomene@gmail.com

 

 1. Vilma Menčinskienė, Vištyčio seniūnija

Tel. Nr. 861584567, el.p. [email protected]

 

 1. Ona Bagurskienė, Gražiškių seniūnija

El. p. [email protected]

 

 1. Neringa Budrevičienė, Pilviškių seniūnija

Tel. Nr. 865273696, el. p. [email protected]

 

Skip to content